Table of Contents

  Op initiatief van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, van de minister van Economie en Werk en van de minister van Energie, vond op maandag 20 september 2021 in de FOD Economie de tweede vergadering plaats van de industriële rondetafel over de ontmanteling van kerncentrales in België, na een eerste plenaire vergadering van 7 mei en de werkgroepen van deskundigen die in de loop van de zomer werden gehouden.

  De rondetafel heeft tot doel een structurerende activiteit rond de ontmanteling van kerncentrales te identificeren die het mogelijk maakt

  • de werkgelegenheid in de sector in stand te houden of zelfs uit te breiden,
  • de ontmantelingsactiviteiten van kerncentrales in België te verankeren en
  • de Belgische kennis inzake specifieke ontmantelingstechnieken te ontwikkelen zodat deze later kunnen worden geëxporteerd

  De conclusies werden in de vorm van een algemene presentatie (PDF, 4.25 MB) aan de ministers voorgelegd. Ook werd een volledig eindverslag (PDF, 2.28 MB) aan alle deskundigen toegezonden.

  Laatst bijgewerkt
  21 september 2021