Voor de ontmanteling van de kerncentrales en het eindbeheer van de verbruikte splijtstof te financieren moeten voorzieningen aangelegd worden.

SYNATOM is de kernprovisievennootschap aan wie oorspronkelijk de wet van 11 april 2003 en nu de wet van 12 juli 2022 de verantwoordelijkheid heeft verleend om de dekking te verzekeren van de kosten:

  • van ontmanteling van de kerncentrales;
  • en voor het beheer van de splijtstoffen die worden bestraald in deze kerncentrales.

Het fonds dat SYNATOM hiervoor beheert, bedroeg op 31 december 2021 14,375 miljard euro.

  • daarvan is 6,345 miljard euro bedoeld voor de ontmanteling van de kerncentrales op Belgisch grondgebied en
  • 8,030 miljard euro voor het beheer van de splijtstoffen die worden bestraald in deze kerncentrales.

Toezicht op het beheer van de nucleaire voorzieningen

In 2003 werd een eerste wettelijk initiatief genomen om het toezicht op het beheer van de nucleaire voorzieningen te omkaderen. De wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Deze wet richt de Commissie voor nucleaire voorzieningen op om toe te zien op het gebruik van de voorzieningen door de kernprovisievennootschap (SYNATOM). In de loop der jaren is gebleken dat het nodig was om het wettelijk kader te versterken en de Commissie voor nucleaire voorzieningen meer armslag te geven. De nieuwe wet van 12 juli 2022 heeft hierop een antwoord gegeven.

Laatst bijgewerkt
5 februari 2024