Table of Contents

  België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4 Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

  Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar uit te stellen tot in 2025.

  Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de tien bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging. 

  Documentatie over het milieueffectrapport “Levensduurverlenging Doel 1 en 2”

  Het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

  Documenten over het deel werkzaamheden

  Documenten over de strategische beslissing

  Publieke raadpleging over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2

  Gedurende 60 kalenderdagen, van 15 april tot 15 juni 2021, werd aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een publieksraadpleging over het volledige milieueffectbeoordelingsdossier voor het uitstel van de desactivatie van Doel 1 en 2 (milieueffectbeoordeling op strategisch niveau en milieueffectbeoordeling werken).

  Alle 9.552 antwoorden die op de specifieke site ingegeven zijn en de antwoorden die in het kader van die publieke raadpleging rechtstreeks naar de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gestuurd zijn, werden geanalyseerd. U kunt de details ervan raadplegen in het document Publieksraadpleging en grensoverschrijdende consultatie uitstel desactivatie Doel 1 en 2 (PDF, 16.88 MB) 

  Adviezen van de betrokkene nationale overheden

  Grensoverschrijdende notificaties

  Op 2 april 2021 werd aan de landen die zich binnen een straal van 1000 km rond de reactoren Doel 1 en 2 bevonden meegedeeld dat er een milieueffectanalyse werd uitgevoerd voor het uitstel van de desactivering van die reactoren.  Onderstaande landen hebben op die notificatie gereageerd.

  Raadpleeg de institutionele reacties van die landen via onderstaande linken.

  Persoonlijke gegevens en reacties van particulieren zijn uit deze documenten gehaald.

  Duitsland
  Notifizierungsschreiben von Nordrhein-Westfalen (PDF, 467.02 KB)
  Stellungnahme des Landes Rheinland-Pfalz (PDF, 925.66 KB)

  Oostenrijk
  Expert questions from Austria (PDF, 2.85 MB)
  Answers to questions raised by Austria (PDF, 507.74 KB)
  Final Expert Statement (PDF, 1.23 MB)

  Ireland

  Observations from Ireland (PDF, 28.41 KB)

  Groothertogdom Luxemburg

  Avis de diverses autorités grand-ducales et de Greenpeace Luxembourg (PDF, 7.33 MB)

  Nederland

  Resultaat Quickscan Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (PDF, 108.49 KB)

  Polen
  Answers to questions raised by Poland (PDF, 233.76 KB)
  English translation of Polish Statement (PDF, 249.87 KB)
  Polish Statement (PDF, 802.07 KB)

  Zweden

  Answers from Sweden (PDF, 184.79 KB)

  Aanneming van de herstelwet

  Op 20 juli 2022 heeft de minister van Energie bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend ter vervanging van de vernietigde wet van 28 juni 2015. De met redenen omklede conclusie van de procedure inzake de milieueffectbeoordeling van het uitstel van de desactivering van Doel 1 en 2 werd als bijlage bij dit wetsvoorstel toegevoegd. Op 11 oktober 2022 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie aangenomen, waardoor Doel 1 tot 15 februari 2025 en Doel 2 tot 1 december 2025 elektriciteit kunnen blijven produceren. De parlementaire besprekingen over de aanneming van deze wet zijn beschikbaar op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

  Laatst bijgewerkt
  5 februari 2024