Gesloten industriële netten

Een gesloten industrieel net (binnen een geografisch afgebakende locatie)  is een elektrisch net  binnen

 • een industriële locatie
 • een commerciële locatie
 • een locatie met gedeelde diensten

dat bestemd is om eindafnemers te bedienen die op deze site zijn gevestigd, en dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit bevoorraadt en waarin: 

 • om specifieke technische en veiligheidsredenen, de werking of het productieproces van de gebruikers van dit net is geïntegreerd; of
 • de elektriciteit in hoofdzaak aan
  • de eigenaar van het gesloten industriële net wordt geleverd
  • de beheerder van het gesloten industriële net wordt geleverd
  • de daarmee verwante bedrijven wordt geleverd.

Conform de bepalingen van het artikel 18bis van de wet van 29 april 1999, betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, werden vijf  gesloten industriële netten erkend door de minister van Energie op 20 december 2018. 
Het gaat over de volgende gesloten industriële netten:

Site Beheerder van het net
Site van de nv TOTAL PETROCHEMICALS FELUY
Parc industriel de Feluy    
nv TOTAL PETROCHEMICALS FELUY
Site van de nv INOVYN MANFACTURING BELGIUM
Scheldelaan 480, 2040 Antwerpen    
nv INOVYN  
Site van de nv INEOS
Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht    
nv RWE GENERATION BELGIUM
Site van de nv BP CHEMBEL
Amocolaan 2, 2440 Geel    
nv BP CHEMBEL
Site van de nv BASF ANTWERPEN
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen    
nv BASF ANTWERPEN

Tractienet spoor

Het tractienet spoor bevat de elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder die nodig zijn voor de uitbating van het spoorwegnet, waaronder installaties voor het transformeren en overbrengen van elektrische stroom ten behoeve van de diensten van tractie, veiligheid, seinwezen, telecommunicatie, wissels en verlichting, onderstations en bovenleidingen, met uitzondering van de elektrische installaties van de achterliggende afnemers, aangesloten op het tractienet spoor.

Conform de bepalingen van het artikel 18ter van de wet van 29 april 1999, betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, heeft de minister van Energie, op 9 november 2017, de hoedanigheid van beheerder van het tractienet spoor toegekend aan de nv van publieke recht Infrabel. 
 

Laatst bijgewerkt
24 augustus 2022