Table of Contents

  De eerste minister en de minister van Energie hebben van de regering tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 de opdracht gekregen om bij verschillende actoren de nodige studies en rapporten op te vragen om de risico's voor de energiebevoorradingszekerheid (elektriciteit en aardgas) tegen 2030 te analyseren.

  De voor dit verzoek door de Algemene directie Energie van de FOD Economie, Elia en Fluxys opgestelde nota heeft betrekking op de vectoren elektriciteit en aardgas. Deze nota is gebaseerd op bestaande werken en vormt een deskundig oordeel over de uitdagingen waarmee België de komende jaren zal worden geconfronteerd op basis van de huidige kennis.

  Nota Kwalitatieve risicoanalyse van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en aardgas op Belgisch grondgebied tegen 2030 (PDF, 4.19 MB)

  Analyse de risque qualitative relative à la sécurité d’approvisionnement en électricité sur le territoire belge d’ici à 2030 - Elia (PDF, 1.58 MB)

  Bijlage 1 - maandrapport gas en elektriciteit (PDF, 1.67 MB)

  Bijlage 2 - Analyse van Elia over de winterperiode 2023-2024 (PDF, 2.08 MB)

  Bijlage 3 - Grid constraints (Elia) (PDF, 761.96 KB)

  Laatst bijgewerkt
  9 februari 2023