Table of Contents

  In april 2021 lanceerde de Europese Commissie een controlecampagne (CASP 2021) over de veiligheid van speelgoed aangeboden door niet-EU verkopers via online marktplaatsen. Die campagne duurde tot juni 2022.

  Doel van de campagne was te controleren of dat speelgoed aan de voorschriften voldoet en veilig is, en ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of onveilige producten uit de handel worden genomen.

  De campagne was gericht op plastiek speelgoed en speelgoed met plastieken onderdelen.

  Zes landen namen deel aan die campagne, waaronder België. Voor ons land nam ook de FOD Volksgezondheid deel aan die campagne op basis van zijn bevoegdheid voor de chemische vereisten die in de REACH-verordening zijn opgenomen.

  Tips voor consumenten

  • Wees voorzichtig bij het kopen op online marktplaatsen, vooral als de verkopers niet in de Europese Unie gevestigd zijn. Consumentenverenigingen en testcampagnes kunnen productreviews opleveren. Handhaving van de regels is vooral moeilijk wanneer verkopers buiten de EU zijn gevestigd. In die gevallen kunnen markttoezichthoudende overheden (MTO) als laatste redmiddel een maatregel nemen om de relevante websites te blokkeren, als andere maatregelen geen resultaat opleveren.
    
  • Besteed bijzonder aandacht aan de waarschuwingen, markeringen en instructies die bij de producten worden geleverd. Speelgoed moet voorzien zijn van een CE-markering, een adres van een marktdeelnemer in de EU en soms passende waarschuwingen bevatten. Die moeten beschikbaar zijn in de landstalen van het land van verkoop.
    
  • Controleer of de leeftijdsaanduiding geschikt is voor het kind. Wees voorzichtig met speelgoed dat duidelijk bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar maar toch voorzien zijn van een leeftijdswaarschuwing die anders aangeeft.
  • Lees de instructies aandachtig zodat de producten veilig gebruikt kunnen worden.
    
  • Wees voorzicht met en verwijder plastieken verpakking op een veilige manier zodat ze niet in handen komen van kinderen.
    
  • Bewaar het etiket.
    
  • Wees aandachtig voor terugroepacties en neem ze ernstig. Bezorg speelgoed dat vermeld wordt in een terugroepactie, ook effectief terug zoals de instructies het aangeven. Stop onmiddellijk het gebruik ervan. Terugroepacties worden vaak vermeld in winkels, de media, op websites van winkels/importeurs/fabrikanten, MTO, en op het Safety Gate-systeem van de Europese Commissie. Het bevat relevante informatie over teruggeroepen en verboden producten. Elk geïdentificeerd veiligheidsprobleem moet altijd worden gemeld aan de bevoegde overheden.
    
  • Wees voorzichtig met zwemzitjes! Die producten zijn geen speelgoed en mogen ook niet met speelgoed verward kunnen worden. Ze mogen enkel gebruikt worden onder constant toezicht van een volwassene.
  Laatst bijgewerkt
  24 oktober 2023