""

Europese controlecampagne CASP2021 Speelgoed aangeboden door niet-EU verkopers via online marktplaatsen 2021 - 2022

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid CASP2021 (“Coordinated Actions on Safety of Products”), gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne startte in april 2021 en liep tot juni 2022.

  Zes landen namen deel aan de campagne: België, Tsjechië, Luxemburg, Malta, Ierland en Zweden. Voor België nam ook FOD Volksgezondheid deel aan deze campagne op basis van zijn bevoegdheid voor de chemische veiligheidsvereisten opgenomen in de verordening REACH.

  De campagne had als doel de veiligheid en de conformiteit van speelgoed dat verkocht wordt door niet-Europese verkopers via online marktplaatsen, te controleren, en erover te waken dat nietconforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen uit de markt worden gehaald.

  De focus werd gelegd op plastiek speelgoed en speelgoed met plastieken onderdelen.

  Laatst bijgewerkt
  1 juli 2022