Veiligheid van goederen en diensten

Table of Contents

  Als consument bent u rechtstreeks betrokken bij de veiligheid van de producten die u koopt. 

  De FOD Economie monitort de Belgische markt en zorgt ervoor dat de producten en diensten die op de markt aanwezig zijn aan de veiligheidseisen beantwoorden. 

  Wordt een product als gevaarlijk beschouwd, dan neemt de FOD Economie de nodige maatregelen naargelang de situatie. Zo nodig wordt de verkoop van het bewuste product opgeschort of zelfs stilgelegd of wordt aan de fabrikant gevraagd het product terug te roepen.

  U vindt hierover meer informatie in onze rubriek "Veiligheid van goederen en diensten".

  Laatst bijgewerkt
  8 maart 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  2. Consumentenbescherming

   Probleem op reis? Waar kan ik terecht?

  3. Consumentenbescherming

   Consumptiegoederen: welke garanties zijn van toepassing?