Zijn alle ondernemingen verplicht zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten inschrijven?

Wat u moet weten

De verplichting om zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten registeren, geldt enkel voor:

  • Belgische ondernemingen; ze hebben een ondernemingsnummer per vestigingseenheid in België. Let op: zelfstandigen, handelaars, uitoefenaars van een vrij beroep, ... worden allemaal beoogd door deze verplichting;
  • buitenlandse bedrijven die een (of meer) vestigingseenhe(i)d(en) in België hebben.

In ons land, net als in alle landen van de Europese Unie, is de dienstenrichtlijn evenwel van kracht. Dit betekent dat het algemene principe van vrije dienstverlening overal van toepassing is.

  • In principe kunt u dus een beroep doen op een buitenlandse onderneming. Hoewel dit een courante praktijk is voor bestellingen op het internet, is dat niet het geval voor de uitvoering van grote werken (volledige renovatie van een woning, aankoop van een nieuwe keuken, …)

De Kruispuntbank van Ondernemingen bevat enkel informatie over buitenlandse ondernemingen die ten minste een bedrijfszetel in België hebben.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Als de buitenlandse onderneming geen ondernemingsnummer heeft Ze is niet actief in België

 

Als u een geschil hebt met een buitenlandse bedrif

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als er iets mis gaat met uw aaankoop in het buitenland? 
 
Lees verder onder:  
Empowerment (aankopen in het buitenland)
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020