Aan het einde van de 2 jaar wettelijke garantie is het oude stelsel van verborgen gebreken opnieuw van toepassing (art. 1641 en volgende van het Burgerlijke Wetboek).

Om de verborgen gebreken te kunnen inroepen, moet u bewijzen dat het gebrek bestond op het moment van de aankoop.

De oplossingen die u vervolgens worden aangeboden, zijn beperkter dan het stelsel van de wettelijke garantie. U kunt enkel een prijsverlaging of terugbetaling eisen.

Veelgestelde vragen

Geschillen en klachten

Rechtbanken:

  • Vredegerecht voor elk geschil onder of gelijk aan 5.000 euro;
  • Rechtbank van eerste aanleg voor elk geschil boven 5.000 euro.
Laatst bijgewerkt
25 mei 2022

Laatste nieuws voor dit thema