Search results

  1. 0-03 Wetboek van het economisch recht: uittreksels die de rechtsgrond voor de accreditatie in België vormen 0-04 Aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de
  2. 1-01 Managementhandboek 1-02 Elementen van het algemene beleid en mechanismen ingevoerd door BELAC als antwoord op de eisen van de norm ISO/IEC 17011:2017 met betrekking tot de identificatie en beheersing
  3. 2-001 Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar de BELAC-accreditatie en de status van ondertekenaar van de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden 2-002 Accreditatiecertificaat
  4. 2-101 Accreditatiescope toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-105 Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten beantwoorden die een
  5. 2-201 Leidraden voor de toepassing van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 door de keuringsinstellingen
  6. 2-312 Verplichte leidraden voor de toepassing van de ISO/IEC 17021-1 norm door certificatie-instellingen van managementsystemen 2-313 BELAC-leidraden voor de invoering van Verordening (EG) NR 1221/2009