BELAC

Reeks BELAC 2-0xx: Richtlijnen en algemene criteria

Table of Contents

  •  2-001 (PDF, 802.86 KB) Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar de BELAC-accreditatie en de status van ondertekenaar van de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden
  • 2-002 (PDF, 573.6 KB) Accreditatiecertificaat en bijhorende accreditatiescope: Algemene leidraden voor de formulering en beoordeling
  • 2-003 (PDF, 749.95 KB)Beleid en leidraden betreffende herleidbaarheid van meetresultaten
  • 2-004 (PDF, 218.64 KB) Regels voor de kennisgeving aan BELAC en het beheer door BELAC van belangrijke veranderingen bij de geaccrediteerde instellingen
  Laatst bijgewerkt
  29 maart 2021