BELAC

Reeks BELAC 2-0xx: Richtlijnen en algemene criteria

Table of Contents

  • 2-001 (PDF, 222.71 KB) Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar de BELAC-accreditatie en de status van ondertekenaar van de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden (Geldig t.e.m. 30.10.2020)
   2-001-2020 (PDF, 233.71 KB): Van toepassing vanaf 01.11.2020
  • 2-002 (PDF, 98.68 KB) Accreditatiecertificaat en bijhorende accreditatiescope: Algemene leidraden voor de formulering en beoordeling
  • 2-003 (PDF, 56.53 KB)Beleid en leidraden betreffende herleidbaarheid van meetresultaten
  Laatst bijgewerkt
  8 oktober 2020