BELAC

Reeks BELAC 2-0xx: Richtlijnen en algemene criteria

Table of Contents

    • 2-001 (PDF, 222.71 KB) Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar de BELAC-accreditatie en de status van ondertekenaar van de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden
    • 2-002 (PDF, 90.56 KB) Accreditatiecertificaat en bijhorende toepassingsgebied: Algemene leidraden voor de formulering en beoordeling
    • 2-003 (PDF, 53.01 KB)Beleid en leidraden betreffende herleidbaarheid van meetresultaten
    Laatst bijgewerkt
    10 september 2019