BELAC

Reeks BELAC 1-xx: Algemeen beheer

Table of Contents

  • 1-01 (PDF, 309.2 KB)  Managementhandboek
  • 1-02 (PDF, 130.63 KB)  Elementen van het algemene beleid en mechanismen ingevoerd door BELAC als antwoord op de eisen van de norm ISO/IEC 17011:2017 met betrekking tot de identificatie en beheersing van de risico’s gerelateerd aan zijn werking
  • 1-03 (PDF, 809.28 KB)  Activiteiten van BELAC: beschrijving en selectiecriteria
  • 1-04 (PDF, 78.86 KB)  Procedures en modaliteiten voor de accreditatie van multisite-instellingen voor conformiteitsbeoordeling
  • 1-05 (PDF, 66.51 KB)  Procedures en modaliteiten in het geval van grensoverschrijdende accreditatie en met het oog op samenwerking met accreditatie-instellingen die lid zijn van EA, ILAC en IAF
  Laatst bijgewerkt
  10 december 2019