BELAC

Reeks BELAC 1-xx: Algemeen beheer

Table of Contents

  • 1-01 (PDF, 317.32 KB)  Kwaliteitshandboek
  • 1-02 (PDF, 64.8 KB)  Algemeen beleid en ingevoerde mechanismes als antwoord op de eisen van de Verordening EG 765/2008, de norm EN ISO/IEC 17011 en de eisen van EA/ILAC/IAF met betrekking tot onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid
  • 1-03 (PDF, 62.58 KB)  Activiteiten van BELAC: beschrijving en selectiecriteria
  • 1-04 (PDF, 78.86 KB)  Procedures en modaliteiten voor de accreditatie van multisite-instellingen voor conformiteitsbeoordeling
  • 1-05 (PDF, 66.51 KB)  Procedures en modaliteiten in het geval van grensoverschrijdende accreditatie en met het oog op samenwerking met accreditatie-instellingen die lid zijn van EA, ILAC en IAF
  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2018