BELAC

Reeks BELAC 2-1xx: Richtlijnen voor laboratoria, producenten van referentiematerialen en organisatoren van interlaboratoriumvergelijkingen

Table of Contents

  • 2-101 (PDF, 705.97 KB)  Accreditatiescope toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 
  • 2-105 (PDF, 808.45 KB)  Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten beantwoorden die een flexibele scope aanvragen voor analyses op residuen van diergeneesmiddelen, farmacologisch werkzame stoffen toegelaten als levensmiddelenadditief en verboden of niet-toegelaten farmacologische werkzame stoffen op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/808
  • 2-106 (PDF, 758.53 KB)  Geschiktheidsbeproevingen (proficiency testing): leidraden op gebied van de deelname door de laboratoria en evaluatie van de performanties in het kader van de accreditatie-audits
  • 2-107 (PDF, 1.38 MB)  Uitdrukking van de meetonzekerheid in kalibratie
  • 2-108 (PDF, 623.9 KB) Uitdrukking van de meetonzekerheid voor kwantitatieve bepalingen
  • 2-109 (PDF, 673.63 KB)  Accreditatiescope toegekend aan een organisator van bekwaamheidsbeproevingen
  • 2-110 (PDF, 495.25 KB) Toepassingsgebied van een kalibratielaboratorium: richtlijnen voor formulering en evaluatie
  • 2-111 (PDF, 201.77 KB) Accreditatiescope toegekend aan een producent van referentiematerialen: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan - aanvulling op BELAC 2-002
  Laatst bijgewerkt
  12 juni 2024