BELAC

Reeks BELAC 2-1xx: Richtlijnen voor laboratoria, producenten van referentiematerialen en organisatoren van interlaboratoriumvergelijkingen

Table of Contents

  • 2-101 (PDF, 124.38 KB)  Accreditatiescope toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 
  • 2-104 (PDF, 649.32 KB)  Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten beantwoorden die een flexibele scope aanvragen voor analyse van residu's van pesticiden in levensmiddelen en dierenvoeders (in herziening)
  • 2-105 (PDF, 674.61 KB)  Criteria waaraan de geaccrediteerde laboratoria moeten beantwoorden die een flexibele scope aanvragen voor analyses met betrekking tot analyten opgenomen in de richtlijn 96/23/EG en gevalideerd volgens beschikking 2002/657/EG (in herziening)
  • 2-106 (PDF, 758.53 KB)  Geschiktheidsbeproevingen (proficiency testing): leidraden op gebied van de deelname door de laboratoria en evaluatie van de performanties in het kader van de accreditatie-audits
  • 2-107 (PDF, 1.38 MB)  Uitdrukking van de meetonzekerheid in kalibratie
  • 2-108 (PDF, 623.9 KB) Uitdrukking van de meetonzekerheid voor kwantitatieve bepalingen
  • 2-109 (PDF, 673.63 KB)  Accreditatiescope toegekend aan een organisator van bekwaamheidsbeproevingen
  • 2-110 (PDF, 495.25 KB) Toepassingsgebied van een kalibratielaboratorium: richtlijnen voor formulering en evaluatie
  • 2-111 (PDF, 201.77 KB) Accreditatiescope toegekend aan een producent van referentiematerialen: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan - aanvulling op BELAC 2-002
  Laatst bijgewerkt
  16 januari 2023