Search results

  1. De Europese controlecampagne van zachtgevuld speelgoed kadert in de gecoördineerde actie over de veiligheid van producten (Coordinated Activities on the Safety of Products) – CASP2019 – en werd
  2. De Europese campagne van slijmspeelgoed kadert in de Coordinated Activities on the Safety of Products – CASP2019 - gecoördineerd door de externe consultant Ernst & Young. Ze startte in juni 2019. Het
  3. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft in 2019 een nationale controlecampagne uitgevoerd in de sector hout gebruikt als bouwproduct. Die bouwproducten zijn bedoeld voor zowel de
  4. In 2017 kwamen hoverboards voor het eerst op de markt. Al snel wonnen die gemotoriseerde, tweewielige skateboards aan populariteit. Tegelijk verschenen in de pers regelmatig berichten over batterijen die
  5. Deze Europese campagne vindt plaats in het kader van de gezamenlijke actie (“Joint Action”) JA 2016, die door Prosafe wordt gecoördineerd. De campagne startte in september 2017. De volgende landen nemen
  6. Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en erover te waken dat niet