Stalen tank

Controlecampagne stalen tanks - 2021

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voerde in 2021 proactief een campagne uit voor de controle van stalen tanks in het kader van de Europese bouwproductenverordening nr. 305/2011 (CPR). De geviseerde tanks die onder de geharmoniseerde norm vallen zijn bovengrondse, horizontale cilindrische tanks voor opslag van brandbare en niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen. Die tanks kunnen zowel enkel- als dubbelwandig zijn.

    De geharmoniseerde norm van toepassing is EN 12285-2:2005:
    Fabrieksmatig vervaardigde stalen tanks – Deel 2: Horizontale cilindrische enkelwandige en dubbelwandige tanks voor de bovengrondse opslag van brandbare en niet-brandbare watervervuilende vloeistoffen.

    Laatst bijgewerkt
    29 oktober 2021