Search results

  1. Nog steeds zijn talrijke bedrijfsleiders van mening dat het niet rendabel is om in duurzame ontwikkeling te investeren. Ze vergissen zich! Vandaag de dag worden vele consumenten aangetrokken door
  2. Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet
  3. Deze eerste editie van het Trefpunt Economie bestaat uit 4 artikels (alleen in de taal van de auteur): Baromètre de la société de l’information en Belgique (2013) Les Nanotechnologies : un défi pour l
  4. De werking van het internet steunt op IP (Internet Protocol)-adressen waardoor verschillende apparaten met elkaar verbonden zijn. Deze IP-adressen zijn identificatienummers die worden toegekend aan elke
  5. Deze studie behandelt de volgende onderwerpen: de context, de oorsprong en de doelstellingen op verschillende beleidsniveaus, om een werkdefinitie van het beginsel “netwerkneutraliteit” (en van het begrip
  6. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de