IPv6 een noodzaak voor uw bedrijf

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De werking van het internet steunt op IP (Internet Protocol)-adressen waardoor verschillende apparaten met elkaar verbonden zijn. Deze IP-adressen zijn identificatienummers die worden toegekend aan elke aansluiting van een apparaat op een informaticanetwerk.

Zo heeft elke computer, mobiele telefoon en website een eigen IP-adres. Concreet bestaat dit adres uit een serie cijfers (bijvoorbeeld 212.85.150.134), vergelijkbaar met het chassisnummer van een auto.

Door de snelle ontwikkeling van het internet, bleek vrij snel dat het aantal beschikbare IPadressen van de vierde versie van het Internet Protocol (IPv4) onvoldoende zou zijn. Het Internet Protocol versie 6 of IPv6 is sedert 1996 grotendeels uitgewerkt om aan die uitputting van IPv4- adressen tegemoet te komen.

Het IPv6 laat het gebruik van het internet op een veel grotere schaal toe. Het was de bedoeling dat de omschakeling naar IPv6- adressen de uitputting van IPv4- adressen ruim zou voorafgaan. Maar op 3 februari 2011 zijn de laatste blokken IPv4- adressen volledig uitgeput in Europa.

Het IPv4- en IPv6-protocol zijn immers niet rechtstreeks interoperationeel. Apparaten die enkel IPv4 gebruiken kunnen enkel communiceren met andere apparaten die IPv4 gebruiken. Apparaten die enkel IPv6 gebruiken kunnen enkel communiceren met andere apparaten die IPv6 gebruiken.

Een tijdelijke oplossing voor dit tekort aan IP-adressen is het delen van bestaande IPv4-adressen over verschillende apparaten. Het tekort aan IPv4-adressen heeft een rechtstreekse impact op alle internetgebruikers, waaronder de ondernemingen die het internet als communicatiemiddel gebruiken.

De twee internetprotocollen blijven gedurende een overgangsfase naast elkaar bestaan op dezelfde machines en netwerken. De volledige omschakeling naar IPv6 en de uitfasering van IPv4-adressen vraagt wellicht nog een aantal jaren. Op termijn zullen alle gebruikers producten en diensten moeten aanschaffen die compatibel zijn met het nieuwe IPv6- protocol, en dit protocol in hun interne netwerken moeten implementeren.

Momenteel beginnen bepaalde Belgische internetproviders IPv6 aan te bieden, maar vaak is het aanbod nog beperkt. De overgang naar IPv6 zorgt eveneens voor problemen van netwerkveiligheid. Een aantal IPv4 producten detecteren inderdaad de aanvallen in IPv6 niet.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018