Studie over netwerkneutraliteit (internet) en maatregelen voor het verkeersbeheer

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

CRIDS - SMIT - ICRI

Publicatiedatum

Deze studie behandelt de volgende onderwerpen:

  • de context, de oorsprong en de doelstellingen op verschillende beleidsniveaus, om een werkdefinitie van het beginsel “netwerkneutraliteit” (en van het begrip “verkeersbeheer”) te identificeren,
  • het toepassingsgebied van het beginsel “netwerkneutraliteit” ten aanzien van degenen voor wie de rechten en plichten die dit beginsel met zich meebrengt, bestemd zijn,
  • een diepgaande analyse over de haalbaarheid en de opportuniteit, op juridisch en economisch vlak, van een beleidsinitiatief inzake netwerkneutraliteit (en verkeersbeheer),
  • een witboek over het toekomstige uit te voeren beleid met een specifieke Belgische aanpak van de netwerkneutraliteitsproblematiek, gebaseerd op de juridische, economische en technologische situatie in België,
  • een voorbeeld van handvest (of van gedragscode) over netwerkneutraliteit, rekening houdend met de huidige wetgeving op dat gebied.
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018