word een duurzame ondernemer

Word een duurzame ondernemer!

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Nog steeds zijn talrijke bedrijfsleiders van mening dat het niet rendabel is om in duurzame ontwikkeling te investeren. Ze vergissen zich! Vandaag de dag worden vele consumenten aangetrokken door duurzamere producten en consumptiepatronen. Zowel kleine als grote bedrijven die innovatie, milieubewustzijn en economische prestaties weten te combineren, verdienen het om in de kijker geplaatst te worden. Umicore, Tri-Vizor, Siemens en Recticel mochten in 2011 dan ook de Belgian Business Awards for the Environment in ontvangst nemen.

    We verwijzen hierbij ook naar de resultaten van de studie die in oktober 2012 werd gepubliceerd door BSR en GlobalScan onder de titel « State of sustainable business poll », een studie die werd uitgevoerd onder 500 leiders van de grootste bedrijven wereldwijd. In deze studie worden de prioriteiten voor de komende 20 jaar vastgelegd. Volgens de bevraagde bedrijfsleiders zullen de grootste vorderingen gemaakt worden op het gebied van reporting, waterbeheer en beheer van de bevoorradingsketens. Daarbij wordt nog vermeld dat 62 % van de respondenten vandaag de integratie van duurzaamheid in hun bedrijvigheid als de grootste uitdaging voor het leadership van de bedrijven zien. En dat alles ondanks, of, zoals sommigen zullen zeggen, dankzij de crisis.

    Dit artikel richt zich tot de grote ondernemingen die bereid zijn de platgetreden paden te verlaten en die milieumaatregelen en sociale maatregelen als kansen zien om innovatie te verbinden met duurzame ontwikkeling en met rendabiliteit! Niettemin kunnen ook de kleine ondernemingen kiezen voor een beleid van duurzame ontwikkeling.

    Om u hierbij behulpzaam te zijn, heeft de FOD Economie een aantal indicatoren voor duurzame ontwikkeling geselecteerd, onder meer: gecertificeerde productie (milieunormen en sociale normen), ontkoppeling tussen energieverbruik en BBP, vervoermiddel voor personenvervoer en vrachtvervoer, afvalproductie per sector, en stress op het werk. Deze indicatoren vormen de gebieden waarop uw bedrijf zich doelen voor duurzame ontwikkeling kan stellen en deze vergelijken met de prestaties van alle andere Belgische bedrijven.

    Het grootste deel van de door de FOD Economie geselecteerde indicatoren toont aan dat wij slechts aan het begin staan van een onvermijdelijke overgang naar een duurzame economie. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt onophoudelijk toe, maar er is nog een lange weg af te leggen. We vermelden nog dat we binnenkort op het MVO terug zullen komen naar aanleiding van een colloquium en aan de hand van een brochure. 

    Laatst bijgewerkt
    19 december 2018