Search results

  1. Analyser et bien connaître le marché des biens et des services, afin de l’encadrer, le surveiller et le stimuler efficacement, constituent le fil conducteur de la stratégie du SPF Economie, en soutien de l
  2. De goederen- en dienstenmarkt analyseren en grondig kennen om ze efficiënt te omkaderen, te controleren en te stimuleren: dat is de leidraad van de strategie van de FOD Economie, die de activiteiten van de
  3. La Belgique est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique. Ce pays dispose d’une longue histoire de recherche et de production pharmaceutique et malgré la concurrence internationale, l'industrie
  4. België is een wereldleider als het gaat over de farmaceutische industrie. Het heeft hierin een lange geschiedenis van farmaceutisch onderzoek en productie, en ondanks de internationale concurrentie, is de
  5. Inflation record en Belgique en 2022 La Belgique a connu en 2022 le taux d’inflation le plus élevé depuis le début des mesures européennes harmonisées. C’est la conséquence de l’explosion des prix de l
  6. Recordinflatie in België in 2022 In 2022 kende België de hoogste inflatie sinds de start van de Europees geharmoniseerde metingen. Oorzaak is de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de