""

Jaarverslag Belmed 2022 - Het platform voor buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De FOD Economie stelt u editie 2022 voor van het jaarverslag over het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen “Belmed”.

  Dat platform verstrekt informatie over alternatieve geschillenbeslechting, maar biedt ook de mogelijkheid om een neutrale, competente en onafhankelijke derde te vinden om te proberen een commercieel geschil (tussen consumenten en ondernemingen of tussen ondernemingen onderling) in der minne en vertrouwelijk te regelen. Of er nu betaald moet worden of niet, een minnelijke schikking is altijd voordeliger dan een gerechtelijke procedure.

  Na covid hebben de energiecrisis en de economische crisis in het algemeen de consumenten en de ondernemingen getroffen. Sommige entiteiten voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting hebben daar in het bijzonder de gevolgen van ondervonden, zoals de Ombudsdienst voor Energie en de Consumentenombudsdienst.

  De reeds geformuleerde aanbeveling blijft dezelfde: COMMUNICEREN, idealiter preventief, om het risico op en het aantal geschillen te verminderen. Covid heeft de noodzaak onderstreept om snel en adequaat te kunnen reageren door crisisbeheer in te stellen. Het is belangrijk dat iedereen gemakkelijk toegang krijgt tot de klantendienst, de dienst na verkoop, hoe die ook heet. Met toegang langs elektronische weg maar ook, wegens de digitale kloof, met de mogelijkheid van de consument om met een mens te spreken. Dat impliceert uiteraard een goed beheer en een goede opleiding van het personeel dat in contact staat met het publiek.

  Terecht of niet, zo eenvoudig liggen de zaken niet: naar de rechter stappen garandeert niet altijd een optimaal resultaat, maar wel vaak een enorme hoeveelheid stress, tijd en ... geld. We moeten ons paradigma durven veranderen en tegen onszelf zeggen: is het echt de beste oplossing om te vechten, om de contacten te verbreken? Moeten we niet praten, onderhandelen, compromissen sluiten?

  Belmed dankt enerzijds al haar oude en nieuwe partners voor hun altijd efficiënte samenwerking en anderzijds al haar gesprekspartners voor het feit dat zij informatie over de minnelijke schikking hebben willen ontvangen en hoopt dat die hen in staat stelt verder na te denken en, nog beter, te handelen!

  Laatst bijgewerkt
  30 mei 2023