""

Jaarverslag Belmed 2023 - Het platform voor buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De FOD Economie stelt u editie 2023 voor van het jaarverslag Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen.

Dit platform verstrekt informatie over alternatieve geschillenbeslechting, maar biedt ook de mogelijkheid om een neutrale, competente en onafhankelijke derde te vinden om te proberen een commercieel geschil (tussen consumenten en ondernemingen of tussen ondernemingen onderling) in der minne en vertrouwelijk te regelen. Of er nu betaald moet worden of niet, een minnelijke schikking is altijd voordeliger dan een gerechtelijke procedure.

Na COVID-19 hebben de energiecrisis en de economische crisis de consumenten en de ondernemingen getroffen. Sommige entiteiten voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ondervinden daar nog steeds de gevolgen van, zoals de Ombudsdienst voor Energie en de Consumentenombudsdienst.

Bij het lezen van de jaarverslagen van de gekwalificeerde entiteiten en het luisteren naar de feedback van de partijen in geschil, is het duidelijk dat de aanbeveling van vorig jaar nog steeds geldt: COMMUNICEER duidelijk en tijdig. De klant (consument of onderneming) moet geïnformeerd worden of informatie kunnen krijgen over de voortgang van zijn dossier of overeenkomst en, in geval van een probleem, weten wat hij moet doen, hoe en waar hij terechtkan, vooral als het dringend is. Om dit te kunnen doen, moet hij de informatie gemakkelijk kunnen vinden, of dat nu online is of via een fysiek persoon: laten we vermijden dat er geen antwoord komt of dat berichten te vaag zijn. Laten we niet vergeten dat digitalisering - hoewel noodzakelijk - niet de enige optie moet zijn.

Laten we ook niet vergeten dat al deze entiteiten voor minnelijke geschillenbeslechting stappen zijn om verhaal te halen als de andere partij niet reageert of geen bevredigende oplossing biedt. We moeten consumenten en professionals die een probleem hebben dus blijven vertellen dat ze eerst contact moeten opnemen met de andere partij om te proberen de zaak te bespreken en op te lossen voordat ze een volgende stap zetten.

Als die stap eenmaal is gezet, is het heel belangrijk dat de partijen in geschil meewerken aan het proces van minnelijke schikking: ze hebben er alle belang bij: een oplossing binnen een redelijke termijn en tegen veel redelijkere kosten dan bij een rechtszaak. Een minnelijke schikking is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. U moet zich er ook van bewust zijn dat er een wet is die advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters verplicht om de partijen te informeren en na te gaan of elk dossier dat aan hen wordt voorgelegd niet buitengerechtelijk kan worden beslecht. Denk hieraan wanneer u een overeenkomst opstelt of ondertekent, en neem een clausule op waarin staat dat u probeert een minnelijke schikking te treffen voordat u enige andere actie onderneemt in geval van mislukking.

Zoals altijd zou Belmed niets zijn zonder zijn partners, gekwalificeerde entiteiten en erkende bemiddelaars in burgerlijke zaken en handelszaken: onze dank gaat uit naar hen.

Laatst bijgewerkt
6 maart 2024