Search results

  1. Deze studie is een actualisatie van de studie van vorig jaar die het prijsverloop in de voedingskolom beschreef en een analyse maakte van het prijstransmissiemechanisme in België en de buurlanden. Ten
  2. Naar aanleiding van de sterke inflatie in 2022 heeft de minister van Economie aan het Prijzenobservatorium gevraagd om een onderzoek te voeren naar de verschillen in prijsniveau tussen België en de
  3. In het kader van een nauwere samenwerking tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van sectorale
  4. De sectoranalyse bestaat uit drie delen: de resultaten van het concurrentievermogen, inclusief buitenlandse handel en financiële analyse; de determinanten van het concurrentievermogen, inclusief de
  5. Het Sectoraal panorama geeft een overzicht van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken.
  6. Halfjaarlijks verslag 2023 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen Inflatieverloop in België en de buurlanden in het eerste semester 2023 Als gevolg van de zeer sterke daling van de energieprijzen