""

Concurrentievermogen vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken – 06.2023

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Grégory Claude, Barnabé Donnay, Gilles Goossens, Julien Boyelo Loposso en Liliane Turloot

Publicatiedatum

Table of Contents

  De sectoranalyse bestaat uit drie delen:

  • de resultaten van het concurrentievermogen, inclusief buitenlandse handel en financiële analyse;
  • de determinanten van het concurrentievermogen, inclusief de componenten arbeidskosten per eenheid product, productiefactoren en het ondernemingsklimaat;
  • een SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) gebaseerd op de bevindingen van onze analyses.

  De gebruikte gegevens zijn grotendeels afkomstig uit officiële bronnen zoals de OESO, Comext, Comtrade, Unctad, Eurostat, Statbel en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

  Laatst bijgewerkt
  5 oktober 2023