""

Sectoraal panorama 2023 - Overzicht eerste helft 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De verwerkende nijverheid evolueerde globaal ongunstig in het eerste semester van 2023. Zowel de omzet als de productie en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit namen af. Het ondernemersvertrouwen van de verwerkende nijverheid ging ook fors achteruit en er werden meer ondernemingen failliet verklaard. Het aantal werkgevers in de verwerkende nijverheid nam eveneens af. Tot slot daalde de uitvoer, terwijl de invoer toenam, wat leidde tot een verslechtering van het saldo van de handelsbalans in het eerste semester van 2023, hoewel die een overschot blijft vertonen. Er waren dus maar weinig indicatoren die gunstig evolueerden in het eerste semester van 2023. De investeringen waren intensiever en het aantal arbeidsplaatsen en de loonmassa namen toe. We wijzen er nog op dat er verschillen tussen de diverse sectoren van de verwerkende nijverheid bestaan.

In hun geheel kenden de marktdiensten (profit-diensten) globaal een gunstig verloop in het eerste semester van 2023. Dit is te danken aan een toename van de omzet en van de investeringen, maar ook van de tewerkstelling en van de loonmassa. Omgekeerd kende het aantal werkgevers van de marktdiensten (profit-diensten) een afname, terwijl het aantal failliet verklaarde ondernemingen een toename vertoonde in het eerste semester van 2023. Toch zijn er verschillen tussen de verschillende sectoren die samen de zogenaamde profit-diensten vormen.

Laatst bijgewerkt
29 februari 2024