""

Verslag over de economische conjunctuur in de distributiesector - september 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

In het kader van een nauwere samenwerking tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van sectorale conjunctuuranalyses.

De FOD Economie zet, in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, onder meer zijn expertise in om een uitgebreide conjunctuurstudie te maken van diverse sectoren, zoals de distributie, de voeding, de chemie en de textiel.

Het huidige rapport “Verslag over de economische conjunctuur in de distributie – september 2023” werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, Aurélien Pavlou, Arno Noens,
Richard Saka Sapu en Vincent Vanesse). Het werd nauwgezet nagelezen door het stuurcomité (Emmanuel De Béthune, Lieselot Smet en Peter Van Herreweghe).

Het vorige conjunctuurverslag over de ontwikkelingen in die sectoren dateert van juni 2022 en kunt u raadplegen op de website van de FOD Economie: “Verslag over de economische conjunctuur in de distributie - juni 2022”.

De positieve ervaringen van die samenwerking en krachtenbundeling bieden talloze perspectieven voor een samenwerking tussen de FOD Economie en de CRB voor andere projecten en studies. De twee directies hebben overigens een protocolakkoord gesloten om dat soort samenwerking structureel in de twee instellingen te verankeren en ze staan positief tegenover een verdere uitbreiding van die samenwerking in het kader van de sectorale conjunctuuranalyses van de bijzondere adviescommissies van de CRB.

Deze studie werd afgerond in september 2023.

Laatst bijgewerkt
10 november 2023