Activiteitenverslag 2019 (Executive summary) van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Activiteitenverslag 2019 (Executive summary) van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Op de volgende pagina’s willen we u eens te meer de omvang tonen van de missies en activiteiten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. En het belang ervan onderstrepen voor alle marktdeelnemers, gaande van de gewone burgers, die als consumenten kunnen kiezen uit een rijwel onbegrensd aanbod van producten en diensten, tot de enorme waaier van producenten en distributeurs op een markt die zich in een steeds sneller tempo ontwikkelt.

Nieuwe producten en technologische innovaties geven elke dag een nieuw gezicht aan die enorme markt en ze vormen een uitdaging voor onze administratie, verantwoordelijk voor het toezicht erop. Onze manier van handelen verandert niet en volgt nog steeds nauwgezet de voorschriften van de basisopdrachten die ons door de wetgever en de uitvoerende macht zijn toevertrouwd, namelijk “de voorwaarden scheppen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren”. Het aangaan van die uitdaging is in de loop der jaren steeds minder vanzelfsprekend geworden, met het gelijktijdig bevriezen van de budgettaire middelen en aanwervingen. Daarom wil ik in de eerste plaats al onze medewerkers bedanken die daar elke dag in slagen. Ons kwaliteitssysteem (en onze procesbeheersingsmethodes zijn daarbij belangrijke troeven.

Natuurlijk moeten we ook prioriteiten stellen voor onze controlecampagnes en onze investeringen in R&D. Zo zult u kunnen vaststellen dat we ons dit jaar op productgebied hebben toegespitst op de veiligheid van kinderen, vrijetijdsartikelen, liften en vuurwerk. In de metrologie hadden de controlecampagnes dit keer betrekking op weegschalen in slachthuizen en uitsnijderijen, weeginstrumenten (ziekenhuizen, huishoudelijk afval, groenten en fruit), meetinstrumenten in auto-onderhoudscentra, lpg-pompen en voorverpakkingen (fruit en groenten voor verkoop bij producenten, roomijs enz.).

De zeer brede bevoegdheidsgebieden van onze algemene directie hebben betrekking op de beleidsvoorbereiding en de toepassing van een solide regelgeving die voldoende rekening houdt met de huidige stand van de techniek, met een goede kennis van het bestaan ervan bij alle betrokken actoren. zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs, laboratoria, controleorganismen…. In sommige domeinen doen we ook aan onderzoek of spelen we een coördinerende rol. Verder werken
we aan de ontwikkeling van een beter normatief kader.

Ik wens u veel leesplezier met dit verslag waarin u op elke pagina iets zal kunnen ontdekken over de omvang van onze activiteiten, gaande van metrologie en nanotechnologie tot de veiligheid van producten en diensten, vertrouwensdiensten, normalisatie en accreditatie, de zandwinning op het Continentaal Plat, de aannemers in de bouw en de bouwproducten.

Laatst bijgewerkt
25 januari 2021