Een openbare verkoop is:

  • een verkoopmethode waarbij de goederen of diensten door de onderneming worden aangeboden aan consumenten;

  • met een transparante competitieve biedprocedure;

  • onder leiding van een ministeriële ambtenaar die belast is met de openbare verkoopverrichtingen;

  • waarbij de consumenten aanwezig zijn of daartoe de mogelijkheid hebben;

  • en waarbij de winnende bieder verplicht is de goederen of diensten af te nemen.

(art. I.8, 36° WER).

Voorwaarden en regels die van toepassing zijn op openbare verkopen

Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER), bepalen de voorwaarden die de organisatoren van een openbare verkoop moeten respecteren (art. VI.75 en volgende WER).

De regels betreffende overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten zijn erop van toepassing.

Op alle aankondigingen, reclame of documenten die betrekking hebben op de openbare tekoopaanbieding en de verkoop, moet de organisator op leesbare wijze, vermelden:

  • zijn naam en voornaam of zijn maatschappelijke benaming;

  • zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel;

  • zijn ondernemingsnummer.

Enkel gebruikte goederen worden verkocht via de procedure van de openbare verkoop.

Die verkoop moet plaatsvinden in ruimtes die uitsluitend voor dit gebruik bestemd zijn.

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema