Vandaag lijkt het moeilijk om videogames nog als een trend te beschouwen. Deze hobby is nu inderdaad in onze cultuur verankerd en in deze context kadert de opkomst van serious games. Serious games zijn computerprogramma’s die behoren tot de grote e-learningfamilie. Het doel ervan is de gebruiker de mogelijkheid te bieden om met een software te werken die de interactieve aspecten van videogames met meerdere aspecten zoals opleiding, onderwijs, communicatie, … combineert.

Deze nieuwe combinatie heeft als doelstelling de doorgegeven informatie beter te begrijpen en tegelijkertijd het ludieke en didactische aspect te bewaren. Serious games kunnen in verschillende sectoren gebruikt worden: communicatie, opleiding, opvoeding, aanwerving, gezondheid, bankwezen, marketing, veiligheid op het werk. Bedoeling is opleiding en informatieoverdracht te bevorderen. Door de technologische vooruitgang zullen serious games begin 21ste eeuw steeds meer plaats innemen in ons leven en in onze communicatiemiddelen.

Laatst bijgewerkt
26 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Online

  Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

 2. Online

  Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie