Vandaag lijkt het moeilijk om videogames nog als een trend te beschouwen. Deze hobby is nu inderdaad in onze cultuur verankerd en in deze context kadert de opkomst van serious games. Serious games zijn computerprogramma’s die behoren tot de grote e-learningfamilie. Het doel ervan is de gebruiker de mogelijkheid te bieden om met een software te werken die de interactieve aspecten van videogames met meerdere aspecten zoals opleiding, onderwijs, communicatie, … combineert.

Deze nieuwe combinatie heeft als doelstelling de doorgegeven informatie beter te begrijpen en tegelijkertijd het ludieke en didactische aspect te bewaren. Serious games kunnen in verschillende sectoren gebruikt worden: communicatie, opleiding, opvoeding, aanwerving, gezondheid, bankwezen, marketing, veiligheid op het werk. Bedoeling is opleiding en informatieoverdracht te bevorderen. Door de technologische vooruitgang zullen serious games begin 21ste eeuw steeds meer plaats innemen in ons leven en in onze communicatiemiddelen.

Laatst bijgewerkt
26 september 2018