Table of Contents

  U vindt hier gegevens over de frequentie van internetgebruik door individuen en de belangrijkste trends over de digitale kloof. Het omvat ook de belangrijkste doeleinden van internetgebruik door individuen.

  Frequentie van internetgebruik en de digitale kloof

  In 2021 gebruikte 91% van de in België gevestigde personen (vrouwen 92%, mannen 91%) regelmatig het internet (minstens een keer per week). Dat percentage ligt boven het EU27-gemiddelde (87%).

  4,5% van de personen van 16 tot 74 jaar heeft nog nooit het internet gebruikt, een daling van 1,4 procentpunt in vergelijking met 2020. Uit die vaststelling kunnen we afleiden dat de digitale kloof in ons land steeds kleiner wordt.

  De score van België ligt beduidend lager dan die van het Europese gemiddelde (7,7%). Wij hebben onze achterstand op Nederland en Luxemburg enigszins ingehaald, maar er is nog ruimte voor verbetering, vooral ten opzichte van die landen.

  Hoewel de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner lijkt te worden, heeft de digitale kloof in België meer gevolgen voor vrouwen dan voor mannen, maar dat verschijnsel doet zich ook in andere EU-landen voor. 

  Leeftijd, opleidingsniveau, inkomensniveau en beroepsstatus zijn ook discriminerende factoren voor internetgebruik. De digitale kloof treft namelijk veel meer ouderen en mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen.

  Gebruik van het internet voor privédoeleinden

  De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten die internetgebruikers van 16 tot 74 jaar in België uitvoeren. Vier activiteiten blijken het populairst te zijn bij zowel vrouwen als mannen:

  • versturen en ontvangen van e-mails (90%)
  • informatie opzoeken (81%)
  • internetbankieren (81%)
  • telefoneren via het internet of videogesprekken voeren (77%)
  Laatst bijgewerkt
  23 december 2022