""

Digitalisering is alomtegenwoordig en biedt veel kansen, maar houdt ook een risico in: 40% van de Belgische bevolking dreigt te worden uitgesloten van een samenleving die steeds digitaler wordt.  Dat alarmsignaal brengt de fundamentele rechten van de mens in gevaar en vraagt om dringende en daadkrachtige acties.

Daarom ondertekende Séverine Waterbley, voorzitter van het Directiecomité, op 16 juni het DigitAll Charter.
Zo sluit onze FOD zich aan bij een coalitie van ondernemingen en maatschappelijke en gouvernementele organisaties die concrete acties willen ondernemen tegen digitale uitsluiting.

Onze FOD en de andere ondertekenaars van het Charter voor Digitale Inclusie verbinden zich ertoe:

  • beste praktijken voor een betere digitale inclusie in kaart te brengen en uit te wisselen;
  • digitale inclusie binnen en buiten hun organisaties te bevorderen;
  • campagnes te ondersteunen die van digitale inclusie een prioriteit maken, aangezien de omvang van de digitale kloof bij het grote publiek nog te weinig bekend is.

Het Charter maakt deel uit van de DigitAll-campagne, een sensibiliseringscampagne onder impuls van vice-eersteminister Petra De Sutter.

Charter voor digitale inclusie in België (PDF, 142.37 KB)

Zie ook Digital Inclusion Ecosystem: DigitAll - Proximus

Laatst bijgewerkt
14 juli 2022