In het raam van de Europese digitale doelstellingen voor 2030 stelde de Europese Commissie haar visie voor en ook de pistes voor de digitale transformatie in Europa. In het licht daarvan en in het kader van het Belgisch Herstart- en Transitieplan 2022-2024 heeft de ministerraad van 20 oktober 2021 de bestrijding van de digitale kloof en de inclusieve digitale transitie in zijn strategie opgenomen.

Die strategie omvat twee onderdelen:

  • Women in Digital: Dit deel stoelt op een strategie 2021-2026  die vooral gericht is op een inclusieve digitale transitie voor vrouwen.
  • De digitale kloof bestrijden en de digitale inclusie bevorderen. De bescherming van economisch kwetsbare personen voor digitale inclusie, staat centraal in deze missie. Digitale inclusie moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het digitale gebeuren en ervan kan profiteren, en dat niemand wordt uitgesloten. Binnen zijn bevoegdheden zal de FOD Economie tussenbeide komen om:
    • de toegang tot de digitale diensten te vergemakkelijken;
    • het gebruik van die diensten te faciliteren door digitale vaardigheden te stimuleren;
    • het vermogen te ontwikkelen om digitale diensten te beheersen.
Laatst bijgewerkt
21 november 2022