Table of Contents

  Informatieplicht van de professioneel die gekoppelde reisarrangementen aanbiedt

  Als professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, moet u voor de sluiting van de overeenkomst de reiziger via een standaardformulier  op de hoogte brengen dat hij niet over dezelfde rechten als bij een pakketreis beschikt, maar hij wel aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie.

  De bewijslast van deze informatievoorschriften rust bij u. U moet dus steeds kunnen aantonen dat de reiziger de nodige informatie heeft ontvangen.

  Wanneer het gekoppeld reisarrangement tot stand komt door het sluiten van een overeenkomst tussen de reiziger en een andere professioneel, moet deze laatste de professioneel die het gekoppeld reisarrangement aanbiedt hiervan informeren.

  Aansprakelijkheid van de professioneel die gekoppelde reisarrangementen aanbiedt

  Als professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, bent u verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de prestaties die verband houden met uw tussenkomst, zoals boekingsfouten.

  Als u uw informatieplicht niet respecteert, valt u voor alle reisdiensten in het gekoppeld reisarrangement onder bepaalde verplichtingen die normalerwijze gelden voor een organisator, zoals overdracht van de overeenkomst, opzegmogelijkheden, verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de reisdiensten, bijstandsverplichting, prijsvermindering en schadevergoeding.

  Raadpleeg ook onze Guidelines
  over de verkoop van pakketreizen (PDF, 383.71 KB)

  Laatst bijgewerkt
  21 maart 2019