Welke reisprofessionelen worden door de wet beoogd?

  • De organisatoren (touroperators), d.w.z. de professionele verkopers die pakketreizen organiseren en ze rechtstreeks of via een doorverkoper verkopen. Een pakketreis moet langer dan 24u duren of een overnachting omvatten en combineert minstens twee van de vier volgende reisdiensten: vervoer en/of accommodatie en/of autoverhuur en/of een toeristische dienst. Ook wanneer een professioneel via een onderling verbonden onlineboekingsprocedure de naam, betalingsgegevens en emailadres van een reiziger binnen 24u doorgeeft aan een andere professioneel, wordt de eerste als organisator van een pakketreis beschouwd.
  • De doorverkopers (reisbureaus), d.w.z. de professionele verkopers die zich ertoe verbinden om een pakketreis samengesteld door een organisator te verkopen.
  • Professionelen die een gekoppeld reisarrangement aanbieden. Dit houdt een combinatie in van ten minste twee verschillende reisdiensten die afzonderlijk worden aangekocht. Dit kan bij één bezoek aan een verkooppunt, of via het gericht leiden van de reiziger naar een bijkomende reisdienst tijdens de boeking (of binnen 24u erna) van zijn eerste reisdienst.

Raadpleeg ook de Guidelines over de verkoop van pakketreizen (PDF, 383.71 KB)

Wat wordt door de wet uitgesloten?

Deze wetgeving is niet van toepassing op:

  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die minder 24u duren, tenzij een overnachting is inbegrepen;
  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die occasioneel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan een beperkte groep reizigers;
  • pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijke reisdiensten gekocht op basis van een algemene kaderovereenkomst voor zakenreizen.

Raadpleeg ook onze Guidelines over pakketreizen (PDF, 317.97 KB)

Bescherming bij insolventie

Om pakketreizen te verkopen of gekoppelde reisarrangementen te faciliteren, moet u tevens een financiële bescherming kunnen aantonen om bij insolventie uw contractuele verplichtingen verder na te komen.

Deze bescherming moet u desgevallend in staat stellen om:

  • de bedragen die de reiziger reeds betaald heeft terug te betalen;
  • de reiziger zonder bijkomende kosten te repatriëren;
  • de reis verder te zetten.

U moet duidelijk de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die instaat voor deze bescherming vermelden op het standaardinformatieformulier  en in de overeenkomst.

Een organisator of doorverkoper die naast pakketreizen, als tussenpersoon ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, voorziet hiervoor ook de geboden bescherming tegen insolventie.

Tussenpersonen die enkel afzonderlijke reisdiensten verkopen, zoals de verhuur van vakantieverblijven of de verkoop van vervoerbewijzen, zijn echter niet verplicht om zich te verzekeren tegen insolventie.

U kunt steeds nagaan of een professioneel over de vereiste verzekering tegen financieel onvermogen beschikt via de website van de verzekeringsmaatschappijen die deze verzekering aanbieden in België:

Dwingende wetgeving

Als professioneel kunt u de reiziger geen afstand doen nemen van de rechten die deze wetgeving hem toekent. Indien u deze rechten toch contractueel beperkt of uitsluit, dan zijn dergelijke clausules van rechtswege nietig.

Bovendien kunt u de toepassing van deze wet evenmin omzeilen door simpelweg te verklaren dat u in een bepaalde hoedanigheid optreedt die niet onderworpen is aan deze verplichtingen.

Geschil

Gerechtelijke vorderingen op grond van deze wet moeten ingediend worden binnen twee jaar vanaf het einde van de pakketreis.

Naast een gerechtelijke vordering kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen om een geschil te regelen.

Strafbepalingen

De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie is bevoegd om de toepassing van deze wet te controleren en inbreuken te onderzoeken en constateren. Strafbepalingen zijn voorzien als u deze wetgeving niet naleeft.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank kan in geval van overtreding een vordering tot staking vorderen.

Laatst bijgewerkt
8 januari 2024