Reizen/Toerisme

Table of Contents

  Reisovereenkomsten

  Als u pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten verkoopt, dan moet u bepaalde wettelijke verplichtingen respecteren.

  De wet van 21 november 2017 bepaalt de rechten en de plichten van de reiziger, de organisator, de doorverkoper en de professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt.

  De wet is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2018. Contracten gesloten vóór 1 juli 2018 blijven onderworpen aan de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

  Welke reisprofessionelen worden door de wet beoogd?

  • De organisatoren (touroperators), d.w.z. de professionele verkopers die pakketreizen organiseren en ze rechtstreeks of via een doorverkoper verkopen. Een pakketreis moet langer dan 24u duren of een overnachting omvatten en combineert minstens twee van de vier volgende reisdiensten: vervoer en/of accommodatie en/of autoverhuur en/of een toeristische dienst. Ook wanneer een professioneel via een onderling verbonden onlineboekingsprocedure de naam, betalingsgegevens en emailadres van een reiziger binnen 24u doorgeeft aan een andere professioneel, wordt de eerste als organisator van een pakketreis beschouwd.
  • De doorverkopers (reisbureaus), d.w.z. de professionele verkopers die zich ertoe verbinden om een pakketreis samengesteld door een organisator te verkopen.
  • Professionelen die een gekoppeld reisarrangement aanbieden. Dit houdt een combinatie in van ten minste twee verschillende reisdiensten die afzonderlijk worden aangekocht. Dit kan bij één bezoek aan een verkooppunt, of via het gericht leiden van de reiziger naar een bijkomende reisdienst tijdens de boeking (of binnen 24u erna) van zijn eerste reisdienst.

  Raadpleeg ook de Guidelines over de verkoop van pakketreizen (PDF, 881.27 KB)

  Wat wordt door de wet uitgesloten?

  Deze wetgeving is niet van toepassing op:

  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die minder 24u duren, tenzij een overnachting is inbegrepen;
  • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die occasioneel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan een beperkte groep reizigers;
  • pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijke reisdiensten gekocht op basis van een algemene kaderovereenkomst voor zakenreizen.

  Raadpleeg ook onze Guidelines over pakketreizen (PDF, 729.39 KB)

  Verplichtingen betreffende de activiteit

  Vergunning

  De toegang tot het beroep behoort tot de bevoegdheid van de gewesten.

  Voor de uitbating van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor met een vestiging in het Vlaams Gewest is er geen toeristische vergunning vereist.

  In Brussel mag u geen verblijven of pakketreizen verkopen en/of organiseren zonder toelating (vergunning) afgeleverd door:

  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Brussel Economie en Werkgelegenheid
  Kruidtuinlaan 20
  1035 Brussel

  Tel. 02 800 33 31
  E-mail: contactformulier
  Website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/reisagentschappen

  Bescherming bij insolventie

  Om pakketreizen te verkopen of gekoppelde reisarrangementen te faciliteren, moet u tevens een financiële bescherming kunnen aantonen om bij insolventie uw contractuele verplichtingen verder na te komen.

  Deze bescherming moet u desgevallend in staat stellen om:

  • de bedragen die de reiziger reeds betaald heeft terug te betalen;
  • de reiziger zonder bijkomende kosten te repatriëren;
  • de reis verder te zetten.

  U moet duidelijk de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die instaat voor deze bescherming vermelden op het standaardinformatieformulier  en in de overeenkomst.

  Een organisator of doorverkoper die naast pakketreizen, als tussenpersoon ook afzonderlijke reisdiensten verkoopt, voorziet hiervoor ook de geboden bescherming tegen insolventie.

  Tussenpersonen die enkel afzonderlijke reisdiensten verkopen, zoals de verhuur van vakantieverblijven of de verkoop van vervoerbewijzen, zijn echter niet verplicht om zich te verzekeren tegen insolventie.

  U kunt steeds nagaan of een professioneel over de vereiste verzekering tegen financieel onvermogen beschikt op:

  Dwingende wetgeving

  Als professioneel kunt u de reiziger geen afstand doen nemen van de rechten die deze wetgeving hem toekent. Indien u deze rechten toch contractueel beperkt of uitsluit, dan zijn dergelijke clausules van rechtswege nietig.

  Bovendien kunt u de toepassing van deze wet evenmin omzeilen door simpelweg te verklaren dat u in een bepaalde hoedanigheid optreedt die niet onderworpen is aan deze verplichtingen.

  Geschil

  Gerechtelijke vorderingen op grond van deze wet moeten ingediend worden binnen twee jaar vanaf het einde van de pakketreis.

  Naast een gerechtelijke vordering kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen om een geschil te regelen.

  Strafbepalingen

  De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie is bevoegd om de toepassing van deze wet te controleren en inbreuken te onderzoeken en constateren. Strafbepalingen zijn voorzien als u deze wetgeving niet naleeft.

  De voorzitter van de Rechtbank van koophandel kan in geval van overtreding een vordering tot staking vorderen.

  Laatst bijgewerkt
  28 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

  2. Ondernemingen

   European Enterprise Awards 2018 – Belgische genomineerden

  3. Ondernemingen

   Raadpleging EIS GSR 2018