Reisovereenkomsten

Als u pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten verkoopt, dan moet u bepaalde wettelijke verplichtingen respecteren.

De wet van 21 november 2017 bepaalt de rechten en de plichten van de reiziger, de organisator, de doorverkoper en de professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt.

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2018. Contracten gesloten vóór 1 juli 2018 blijven onderworpen aan de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Raadpleeg ook onze Guidelines voor professionals over de wettelijke verplichtingen.

Toegang tot het beroep

De toegang tot het beroep behoort tot de bevoegdheid van de gewesten.

In Brussel mag u geen verblijven of pakketreizen verkopen en/of organiseren zonder toelating (vergunning) afgeleverd door:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel. 02 800 33 31
E-mail: contactformulier
Website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/reisagentschappen

Laatst bijgewerkt
6 juni 2024