Table of Contents

  De Europese Commissie bevraagt burgers en bedrijven over

  • de mogelijke effecten van voorgestelde wetgeving;
  • wetgeving die in de maak is;
  • bestaande wet- en regelgeving, om die te verbeteren.

  Bedrijven krijgen de kans om hun mening te geven en zo nieuwe wetten en beleidsinitiatieven mee te helpen sturen.

  Administratieve lasten - rationalisering van de rapportagevereisten

  De Europese Commissie wil het concurrentievermogen van de bedrijven in de Europese Unie op de internationale markten verbeteren. Om dit te bereiken wil de Commissie de rapportagevereisten voor bedrijven vereenvoudigen en rationaliseren zoals voorgeschreven in de Richtlijn 2022/2464 over duurzaamheidsrapportage door ondernemingen.

  Wat is het doel van dit initiatief?

  Dit initiatief heeft tot doel de administratieve lasten met 25 % te verminderen zonder afbreuk te doen aan de beleidsdoelstellingen. Ideeën en bijdragen over de meest belastende rapportagevereisten zijn dan ook welkom. De feedback moet betrekking hebben op de volgende elementen (of sommige daarvan):

  • Hoeveel tijd en middelen besteden de bedrijven aan de rapportagevereisten?
  • Zijn er specifieke gebieden (type rapportagevereisten of beleidsterreinen) die bijzonder problematisch zijn?
  • Aan welke specifieke rapportagevereisten is het moeilijk te voldoen?
  • Welke rapportagevereisten zijn achterhaald, beperkt bruikbaar of niet-evenredig?
  • Welke mogelijkheden zijn er om rapportagevereisten te digitaliseren? Hierbij houden we rekening met zowel het verzamelen van de gegevens als het indienen van het verslag.
  • Welke rapportagefrequentie zijn er voor de vereisten?
  • Welke rapportagevereisten overlappen met andere vereisten en kunnen worden samengevoegd?
  • Zijn sommige rapportagevereisten niet noodzakelijk doordat de informatie al beschikbaar is bij andere overheidsinstanties, kanalen of systemen?

  Wat vindt u van dat initiatief? Geef uw mening tot 28 november 2023.

  Meer info over deze raadpleging

  Laatst bijgewerkt
  23 oktober 2023