Table of Contents

  De Europese Commissie bevraagt burgers en bedrijven over

  • de mogelijke effecten van voorgestelde wetgeving;
  • wetgeving die in de maak is;
  • bestaande wet- en regelgeving, om die te verbeteren.

  Bedrijven krijgen de kans om hun mening te geven en zo nieuwe wetten en beleidsinitiatieven mee te helpen sturen.

  Vereenvoudigen van de niet-financiële duurzaamheidsgegevens van de rapportagevereisten van kmo’s

  Op 5 januari 2023 werd de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van kracht. Die nieuwe richtlijn moderniseert en versterkt de regels voor de sociale en milieu-informatie die bedrijven openbaar moeten maken.

  De nieuwe regels zorgen ervoor dat beleggers en andere belanghebbenden toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om het effect van bedrijven op mens en milieu te beoordelen, en dat beleggers de financiële risico's en kansen kunnen inschatten die voortvloeien uit klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties.

  Het doel van deze raadpleging is om de mening van het publiek te verzamelen over

  • Beursgenoteerde kmo's (LSME): de toegepaste algemene vereenvoudigingen en de aanpak
  • Vrijwillige benadering voor niet-beursgenoteerde kmo's (VSME): de toegepaste vereenvoudigingen (taal en structuur) en de richtlijnen voor de toepassing van de standaard

  Bijkomende informatie over de raadpleging

  De raadpleging en de analyse van de feedback worden uitgevoerd door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

  Beide vragenlijsten bestaan uit twee delen:

  • deel 1 (de meest kritische vragen die de EFRAG aanmoedigt volledig te beantwoorden)
  • deel 2 (aanvullende en meer gedetailleerde technische vragen die de EFRAG aanmoedigt om zoveel mogelijk te beantwoorden).

  Gedetailleerde instructies zijn te vinden in het introductiegedeelte van de online vragenlijsten.

  Wat vindt u van deze initiatieven? Neem deel en vul de online consultatievragenlijsten in: beursgenoteerde kmo’s en niet-beursgenoteerde kmo’s.

  Deelnemen kan tot 21 mei 2024.

  Meer info over deze raadpleging

  Laatst bijgewerkt
  16 februari 2024