De Europese Commissie bevraagt burgers en bedrijven over

  • de mogelijke effecten van voorgestelde wetgeving;
  • wetgeving die in de maak is;
  • bestaande wet- en regelgeving, om die te verbeteren.

Bedrijven krijgen de kans om hun mening te geven en zo nieuwe wetten en beleidsinitiatieven mee te helpen sturen.

Herziening van de richtlijn betalingsachterstand

Betalingsachterstanden kunnen leiden tot ontslagen, de werkgelegenheid belemmeren en de groei van de ondernemingen beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk een cultuur van stipte betaling te bevorderen en uniforme regels te handhaven binnen de Europese eengemaakte markt.

In dit perspectief heeft de Europese Commissie beslist de richtlijn rond betalingsachterstand te herzien. Die Europese richtlijn regelt de betalingstermijnen bij handelstransacties tussen ondernemingen enerzijds en die tussen ondernemingen en overheden anderzijds.

Dit initiatief heeft als doel de regels te herzien i.v.m. de betalingsachterstand in Europa en om de onduidelijkheden weg te werken.

U kunt tot 17 maart 2023 feedback geven over dit initiatief.

Meer info over deze raadpleging

Laatst bijgewerkt
26 januari 2023