Table of Contents

  De deeleconomie kadert natuurlijk in de bevoegdheden inzake analyse en regelgevende ondersteuning van de FOD Economie.

  In de Belgische institutionele en administratieve context is de FOD Economie:

  • belast met de governance van de interne markt in België. Steun aan een competitieve en duurzame economie behoort overigens tot de beleidslijnen van de FOD;
  • bevoegd voor de regelgevende omkadering van consumenten en ondernemingen, voor de bescherming van een evenwichtige markt en van het algemeen belang en voor het markttoezicht dat eruit voortvloeit;
  • verantwoordelijk voor het waarborgen van een transparante markt om zo bij te dragen aan een gezonde mededinging tussen alle marktspelers;
  • bevoegd voor de ontwikkeling en ondersteuning van de digitale agenda en de digitale interne markt, voor het internetrecht en voor het bijbehorende toezicht.

  De deeleconomie sluit aan bij de bevoegdheden inzake analyse en regelgevende ondersteuning van de FOD Economie aangezien:

  • ze deel uitmaakt van de initiatieven in de nieuwe internemarktstrategie van de Europese Commissie;
  • ze berust op economische modellen die:
   • nieuwe producten en diensten voor consumenten en ondernemingen aanbieden,
   • onder bepaalde voorwaarden bijdragen tot het concurrentievermogen en tot duurzame groei;
   • een inspriratiebron zijn voor de traditionele ondernemingen;
  • ze als onderdeel van de goederen- en dienstenmarkt kwesties aan de orde stelt over de toepassing van het bestaande juridische en reglementaire kader op het vlak van consumentenbescherming, economische mededinging, differentiatie van de marktspelers (professionele of niet-professionele levering van diensten), risico’s op regelgevende fragmentatie als gevolg van uiteenlopende benaderingen op nationaal of lokaal niveau.
  Laatst bijgewerkt
  23 september 2020