Deze wijzigingen worden in het rassenregister aangebracht en zijn pas vanaf dan afdwingbaar ten aanzien van derden.

Wijzigingen die moeten worden aangemeld betreffen afspraken of overeenkomsten die wijzigingen aanbrengen aan de uitoefening van de rechten verbonden aan het kwekersrecht zoals alle betekende overdrachten van een aanvraag, met vermelding van de naam en het adres van de rechthebbenden of rechtverkrijgenden, alle betekende contractuele licenties, vergezeld van de naam en het adres van de licentiehouders,  alle geschillen over burgerlijke rechten, evenals de in kracht van gewijsde gegane beslissing over deze vordering of elke andere beëindiging van de vordering, het stellen van een zakelijke zekerheid of een zakelijk recht met betrekking tot een kwekersrechttitel en het opheffen van de zakelijke zekerheid of het zakelijk recht.

Er zal hiervoor een taks worden betaald, waarvan u hier de tarieven (PDF, 244.91 KB) vindt.

Wat administratieve formaliteiten betreft, mag men tenslotte niet vergeten om jaarlijks de instandhoudingstaksen te betalen. Doet men dit niet, dan vervalt het kwekersrecht.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst