De kosten om een octrooi te krijgen kunnen aanzienlijk zijn. Een zorgvuldige afweging tussen de voor- en nadelen van octrooieren dringt zich bijgevolg altijd geval per geval op. Zie 'Octrooieren of niet?'.

Wilt u een octrooi krijgen, dan moet u onder meer rekening houden met volgende onkosten:

 • in de mate dat het aangewezen is om u te laten bijstaan door een deskundige inzake octrooien, moet u rekening houden met het ereloon van die deskundige (octrooigemachtigde);
 • afhankelijk van de landen waarvoor u bescherming wil, kunnen de kosten voor het vertalen van het octrooi aanzienlijk variëren;
 • zodra uw octrooi is verleend, kan het aangewezen zijn om actief inbreuken door derden op te sporen en er tegen op te treden. Dat vergt tijd en middelen, met name om de kosten voor advocaten en gerechtelijke procedures te dekken;
 • ten slotte moet u taksen betalen
  • bij het indienen van de aanvraag;
  • voor de onderzoeksprocedure;
  • om het octrooi in stand te houden

  Afhankelijk van de territoria en de duur van bescherming kunnen de totale kosten variëren tussen enkele duizenden euro tot enkele tienduizenden euro. Een octrooi aanvragen in een complex technisch domein en/of bescherming vragen in verschillende grote markten, zoals in de Verenigde Staten, Japan, of India, kan het kostenplaatje doen oplopen tot meer dan 100.000 euro.

Het bedrag van de verschuldigde officiële tarieven vindt u op de volgende webpagina's:

Laatst bijgewerkt
21 februari 2023