Table of Contents

  Het technisch onderzoek naar de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB-onderzoek) van een kandidaat plantenras wordt steeds uitgevoerd door een erkend onderzoekscentrum. Een lijst met Europees erkende onderzoekscentra kan worden teruggevonden op de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (Community Plant Variety Office, afgekort CPVO).

  Voor het uitvoeren van dit OHB-onderzoek wordt gebruikt gemaakt van CPVO-protocollen, UPOV-richtlijnen (Internationale Unie voor de Bescherming der Kweekproducten) of, als die niet beschikbaar zijn, van een goedgekeurd nationaal protocol.

  Onderzoeksinstellingen die een aanvraag voor goedkeuring van een protocol als nationaal protocol  bij de DIE wensen in te dienen, kunnen dat doen door de volgende documenten in te vullen en te  bezorgen aan de DIE:

  De aanvraag voor goedkeuring van een protocol als nationaal protocol moet persoonlijk, per post of per fax ingediend worden bij de DIE.

  De DIE onderzoekt de voorziene informatie en keurt de aanvraag al dan niet goed. 

  Protocollen die worden goedgekeurd als nationaal protocol worden hierna eveneens gepubliceerd op deze website.

  Indien een onderzoekscentrum wijzigingen aan een reeds goedgekeurd nationaal protocol aanbrengt, moet het eerst opnieuw een aanvraag tot goedkeuring als nationaal protocol indienen en die goedkeuring verkrijgen, alvorens het gewijzigde protocol in gebruik te nemen als nationaal protocol.

  Laatst bijgewerkt
  12 januari 2023