Auteursrechten gaan vergezeld van maatregelen die de naleving van deze rechten willen verzekeren.

De wet bepaalt verscheidene gerechtelijke procedures die kunnen worden gevoerd om een einde te stellen aan inbreuken of om schadevergoeding te bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht worden zelfs beteugeld via het strafrecht waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

 

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018