De erkenning van auteursrechten en van naburige rechten gaat gepaard met rechtsmiddelen om de naleving ervan te verzekeren.

De wet bepaalt meerdere gerechtelijke procedures, waarmee men een einde kan stellen aan inbreuken op auteursrechten en op de naburige rechten, of waarmee men een schadevergoeding voor deze schendingen kan bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten kunnen zelfs strafrechtelijk beteugeld worden, waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Laatst bijgewerkt
16 november 2020