De erkenning van auteursrechten en van naburige rechten gaat gepaard met rechtsmiddelen om de naleving ervan te verzekeren.

De wet voorziet in meerdere gerechtelijke procedures, waarmee men een einde kan stellen aan inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten, of waarmee men een schadevergoeding voor die inbreuken kan bekomen. Ernstige inbreuken op het auteursrecht en op de naburige rechten kunnen zelfs strafrechtelijk beteugeld worden, waarbij een boete of gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Laatst bijgewerkt
8 januari 2021