Certificaat van oorsprong

De douaneautoriteiten eisen geen certificaat van oorsprong in het kader van het intracommunautaire handelsverkeer. Dat certificaat is ook niet vereist bij de invoer van goederen in de Europese Unie (EU).

Sinds 1 januari 2021 regelt een vrijhandelsovereenkomst de handelsbetrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, aangezien het Verenigd Koninkrijk niet langer lid is van de EU. 

In het kader van die nieuwe handels- en douanebetrekkingen blijft de overlegging van een certificaat van oorsprong bij de invoer van goederen voor beide partijen niet verplicht.

Vermelding van de oorsprong op het certificaat van oorsprong

Sinds 1 januari 2021 is de enige mogelijke indicatie indicatie voor goederen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk “UK”. De vermelding "EU (UK)" is niet langer toegestaan.

Dat geldt ook voor de oorsprongsaanduiding op producten waarvan de bekendste vorm “Made in” is. 

Bewijzen van oorsprong

Het gaat om documenten die worden voorgelegd om een certificaat van oorsprong te verkrijgen.

Sinds 1 januari 2021 geldt er voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk waarvoor een certificaat van oorsprong in de EU moet worden afgegeven:

  • bewijzen van EU-oorsprong worden niet langer aanvaard, tenzij de export van deze goederen naar de EU dateert van voor brexit;
  • bewijzen die in het kader van preferentiële EU-vrijhandelsakkoorden worden afgegeven, worden niet langer aanvaard, tenzij de export van deze goederen naar de EU dateert van voor de brexit.

Sinds 1 januari 2021 geldt er voor een goed geproduceerd in de EU dat onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk bevat:

  • voor die onderdelen worden bewijzen van EU-oorsprong en bewijzen die in het kader van preferentiële EU-vrijhandelsakkoorden zijn afgegeven, niet langer aanvaard.
Laatst bijgewerkt
27 januari 2021