Uw ziekenfonds biedt u al diensten aan. Wees vooruitziend en vraag uw Europese ziekteverzekeringskaart en uw WAC (World Assistance Card) of uw MAC (Medical Assistance Card). Op die kaart vind je meer bepaald het oproepnummer van Mutas (ex Eurocross). Degenen die bij een onafhankelijk ziekenfonds zijn aangesloten, moeten Mediphone Assist contacteren.

 • Uw Europese ziekteverzekeringkaart (EZVK) vervangt het E111 formulier maar niet de World Assistance card. Deze Europese kaart is geldig in de Europese Unie evenals in Zwitserland, Noorwegen, IJsland Liechtenstein en Australië. Indien u dus in een van de bovenvermelde landen reist toon dan steeds uw kaart indien u verzorging nodig heeft of naar het ziekenhuis moet. Zij vergemakkelijkt de toegang tot medische zorgen in het kader van een tijdelijk verblijf.

 • Een reisbijstand: als u in orde bent met uw aanvullende ziekteverzekering van uw mutualiteit, geniet u in de meeste gevallen al van een bijstandsverzekering via uw ziekenfonds.

  • Bent u bij een onafhankelijk ziekenfonds verzekerd, dan kunt u beroep doen op Mediphone Assist

  • Bent u bij de andere ziekenfondsen verzekerd, zorg dan dat u altijd uw World Assistance Card of Medical Assistance Card in uw portefeuille heeft. Op de keerzijde ervan vindt u het telefoonnummer van de te contacteren alarmcentrale. U moet zo snel mogelijk contact opnemen. Sinds 1 januari 2011 is Eurocross Mutas geworden.

Opgelet. Alvorens te vertrekken, kijk toch even na of u in orde bent met uw verplichte ziekteverzekering en met uw aanvullende bijstand.

Stel u ook de vraag of

 • het motief,

 • de plaats en

 • de duur van uw verblijf (normaal beperkt tot 3 maanden)

binnen de waarborg van uw medische bijstandsdekking vallen en ten slotte op welk soort tussenkomst u een beroep kunt doen in het land waar u verblijft.

De meest recente informatie over medische bijstand in het buitenland, over de voorwaarden van tussenkomst enz. vindt u in een folder van uw ziekenfonds op zijn website.

Normaal omvat deze bijstand:

 • Bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden in het buitenland inbegrepen contact en overleg met het hospitaal en de behandelende arts ter plekke, de borgstelling, de organisatie van de repatriëring…

 • De dekking van bepaalde bijkomende kosten in het buitenland

 • De bijstand geldt enkel voor dringende en onverwachte medische kosten.

Maakt echter geen deel uit van de bijstand:

 • verloren bagage,

 • huisdieren,

 • motorpech,

 • het terugbrengen van rijtuigen

 • enz.

Aandacht wordt gevraagd voor de uitsluitingen zoals

 • verplaatsing om beroepsredenen,

 • gevaarlijke sporten,

 • wedstrijden en tentoonstellingen,

 • officieel afgeraden landen…

Laatst bijgewerkt
25 mei 2018