Table of Contents

    Elke verzekeringsovereenkomst Rechtsbijstand moet expliciet vermelden dat de verzekerde vrij is een eigen advocaat, of een andere persoon met de vereiste wettelijke kwalificaties aan te stellen om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018