Table of Contents

  In elk verzekeringscontract moet verplicht en uitdrukkelijk worden vastgelegd dat elke keer er zich een belangenconflict voordoet tussen verzekeraar en verzekerde, deze laatste een vrije advocaatkeuze heeft of kan kiezen voor elke andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft volgens de wet die van toepassing is op de procedure, om hem te verdedigen, te vertegenwoordigen of belangen te behartigen.

  In geval van een meningsverschil met zijn verzekeraar en na de bekendmaking door de verzekeraar van diens standpunt of weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, kan de verzekerde een advocaat naar keuze raadplegen, over de houding die men moet aannemen om de schade te regelen. Als de advocaat het standpunt van de verzekeraar bevestigt, krijgt de verzekerde de helft van de kosten en het ereloon van deze beraadslaging terugbetaald.

  Als, tegen de raad van deze advocaat, de verzekerde op zijn eigen kosten een procedure opstart en een beter resultaat behaalt dan dit wanneer hij het standpunt van de verzekeraar aanvaard zou hebben, is de verzekeraar, die de stelling van de verzekerde niet heeft willen volgen, verplicht zijn garantie te geven en de kosten van de beraadslaging die ten laste zouden blijven van de verzekerde terug te betalen.

  Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt wordt de verzekeraar eraan gehouden, ongeacht het resultaat van de procedure, zijn garantie inbegrepen de kosten en erelonen van de beraadslaging te geven.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018