Om de mededinging tussen betalingsdienstaanbieders te verhogen heeft de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, die inmiddels opgeheven en hernomen werd door titel 3 betalingsdiensten van boek VII  van het Wetboek van economisch recht, een aantal verplichtingen opgelegd die het voor de consument eenvoudiger moeten maken om te veranderen.

Geen extra kosten afsluiten rekening

Een consument moet zijn zicht- of spaarrekening zonder extra kosten kunnen afsluiten. Het is verboden om hiervoor kosten aan te rekenen.

Kosteloos overmaken saldo rekening

De betrokken bank moet het volledige saldo van de rekening, inclusief de intresten, kosteloos aan de consument uitbetalen of overschrijven op een door de consument aangegeven bankrekening.

Terugbetaling beheerskosten resterende periode

De bank is ook verplicht om de beheerskosten van de rekeningen terug te betalen voor de maanden dat de bank de rekeningen niet meer moet beheren.

Een concreet voorbeeld: op 1 januari betaalt een consument de beheerskosten voor de rekening voor het komende jaar (12 maanden). Als deze consument op 1 november zijn rekening afsluit, moet de bank 2/12 (de maanden november en december) van de betaalde beheerskosten aan de consument terugbetalen.

Laatst bijgewerkt
16 januari 2023