Gratis afsluiten rekening

Om de mededinging tussen betalingsdienstaanbieders te verhogen heeft de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, die inmiddels opgeheven en hernomen werd door titel 3 betalingsdiensten van boek VII  van het Wetboek van economisch recht, een aantal verplichtingen opgelegd die het voor de consument eenvoudiger moeten maken om te veranderen.

Geen extra kosten afsluiten rekening

Een consument moet zijn zicht- of spaarrekening zonder extra kosten kunnen afsluiten. Het is verboden om hiervoor kosten aan te rekenen.

Kosteloos overmaken saldo rekening

De betrokken bank moet het volledige saldo van de rekening, inclusief de intresten, kosteloos aan de consument uitbetalen of overschrijven op een door de consument aangegeven bankrekening.

Terugbetaling beheerskosten resterende periode

De bank is ook verplicht om de beheerskosten van de rekeningen terug te betalen voor de maanden dat de bank de rekeningen niet meer moet beheren.

Een concreet voorbeeld: op 1 januari betaalt een consument de beheerskosten voor de rekening voor het komende jaar (12 maanden). Als deze consument op 1 november zijn rekening afsluit, moet de bank 2/12 (de maanden november en december) van de betaalde beheerskosten aan de consument terugbetalen.

De bankoverstapdienst voor de zichtrekeningen

Deze dienst wordt door de Belgische banken aan de consument aangeboden.

Dankzij de bankoverstapdienst kan de consument snel en zonder kosten overstappen van de ene bank naar de andere. 
De consument hoeft enkel zijn nieuwe bank te verwittigen. De oude en nieuwe bank werken samen en zorgen ervoor dat het betaalverkeer niet wordt onderbroken. Wat doen ze zoal?

  • Ze zetten de overschrijvingsopdrachten en actieve domiciliëringen over naar de nieuwe bank.
  • Ze schrappen de betaalkaarten bij de oude bank.
  • Ze vereffenen de oude zichtrekening en zetten het saldo over op een zichtrekening bij de nieuwe bank.
Laatst bijgewerkt
13 februari 2018