Table of Contents

  De energietransitie vereist de bijdrage van alle sectoren om onze samenleving klimaatneutraal te maken. De mobiliteitssector is een van de sectoren met heel wat kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit voorziet een fiscale stimulans om de uitrol van laadpalen te ondersteunen.

  Die uitrol biedt namelijk ook de kans om onze consumptiegewoonten te herzien. Zo kunnen we onze wagens gebruiken om het elektriciteitsnet te versterken, en dat via de levering van flexibiliteit door het sturen van de laadtijd en het laadvermogen, of door een slim beheer van de batterijen. Die bijkomende flexibiliteit zal ons helpen in de verdere uitrol van hernieuwbare elektriciteitsbronnen en de energietransitie in zijn geheel.

  Door de fiscale stimulans te beperken tot die laadpalen die slim en stuurbaar zijn, verzekeren we dat de infrastructuur die we vandaag bouwen toekomstgericht is, en dat die ons zal helpen in het bereiken van onze klimaatdoelstellingen.

  Ter ondersteuning van die wet zal de FOD Economie maatregelen nemen om consumenten en bedrijven te helpen bij de keuze van laadpalen. Om hen bij te staan geven we de kans aan fabrikanten, invoerders en installateurs om de door hen aangeboden producten die voldoen aan de definitie van de wet te registreren.

  Voor publieke en semipublieke laadpalen is het belangrijk op te merken dat het Europese wetgevende kader ook evolueert. In de toekomst zijn er dus extra eisen mogelijk rond de aanduiding van de prijs, de betaalmogelijkheden of het delen van gegevens zoals de beschikbaarheid van de laadpaal.

  Welke types laadpalen komen in aanmerking?

  De wet “fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” voorziet een fiscale stimulans voor laadstations die, naast enkele andere eisen, aan onderstaande definitie voldoen:

  Het laadstation kan via een gestandaardiseerd protocol digitaal gekoppeld worden met een beheerssysteem, ook dat van derde partijen tegen uiterlijk 1 januari 2023. Dat stuurt de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation en stelt de verbinding vrij ter beschikking van de gebruikers. Het bovenvermelde gestandaardiseerde protocol is ofwel van het type OCPP, ofwel een eigen protocol waarvan de beschrijving in de technische documentatie van het laadstation is opgenomen, ofwel van een andere internationale standaard die voor die verbinding ontwikkeld wordt.

  Waar kan ik de producten geregistreerd door fabrikanten vinden?

  De volgende producten werden door fabrikanten of invoerders geregistreerd en komen in aanmerking voor de fiscale stimulans wanneer u die laat installeren. Als uw laadpaal niet in deze lijst voorkomt en toch aan u werd verkocht neemt u in eerste instantie best contact op met uw installateur. Het is namelijk niet verplicht voor een fabrikant om zijn toestel te registreren.  

  Lijst met laadpalen (PDF, 512.55 KB)

  Opgelet! Laadkabels komen niet in aanmerking voor deze fiscale tegemoetkomingen.

  Opmerking: de FOD Economie doet slechts een beperkt nazicht van de producten op die lijst. Het is de fabrikant die de registratie uitvoert die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Alleen als we klachten ontvangen over de conformiteit van een van die producten zal de FOD een onderzoek instellen.

  Wie kan een laadpaal registreren?

  De registratie van laadpalen in onze database is voorbehouden aan fabrikanten en invoerders van deze producten. De verplichte registratie van individuele geïnstalleerde laadpunten, zoals bepaald in de wet, werd recent opgeheven. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de hieronder vermelde webpagina’s van de FOD Financiën.

  Om een type laadpaal die men verkoopt of invoert te kunnen registreren, moet de aanvrager in het bedrijf of de organisatie de rol van "laadpaalregistrator" hebben via het toegangsbeheer voor ondernemingen en organisaties.

  Ik heb de rol van laadpaalregistrator nog niet

  • Ik weet wie voor mijn bedrijf de rollen in het toegangsbeheer beheert

   Contacteer de toegangsbeheerder om u de rol van laadpaalregistrator toe te wijzen

   De rol van laadpaalregistrator toewijzen

  • Ik weet NIET wie voor mijn bedrijf de rollen in het toegangsbeheer beheert

   Contacteer CSAM (die beheert identiteiten en toegangen in e-government)::
   E-mail info@csam.be
   Telefoon +32 2 290 28 45

   Vraag vervolgens aan de rollentoegangsbeheerder van uw bedrijf of organisatie om u de rol van laadpaalregistrator toe te wijzen

  Ik heb de rol van laadpaalregistrator

  een laadpaal registreren

  Ik ben gevestigd buiten België, maar in de EU

  Wanneer u zich niet kan aanmelden in onze applicatie omdat uw bedrijf niet in België is gevestigd kan u steeds contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Daar zal u een in te vullen gegevensblad krijgen en verdere instructies.

  Heeft u nog vragen of opmerkingen?

  Voor meer vragen of informatie over de toepassing van de wet fiscale en sociale vergroening verwijzen wij u graag naar de hieronder vermelde webpagina’s van de FOD Financiën en de daar gepubliceerde circulaires. Die documenten bevatten reeds heel wat nuttige informatie.

  Voor meer vragen over de publicatie van types laadpalen die in aanmerking komen voor de fiscale stimulans kunt u een e-mail sturen naar

  gas.elec@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  19 december 2023