Door aardgas gevoede binnenleidingen zijn conform indien ze de toepasselijke normen naleven. Deze conformiteit kan eventueel op verschillende normen gebaseerd zijn. De Belgische norm NBN D51-003 bepaalt de algemene technische eisen en de eisen inzake veiligheid die van toepassing zijn op nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen gevoed door aardgas waarvan de hoogste werkdruk 100 mbar is en waarvan de nominale diameter van de leidingen kleiner is dan of gelijk aan DN 50. Deze norm heeft niet alleen betrekking op de plaatsing van leidingen maar ook op de plaatsing van verbruikstoestellen, o.m. verwarmings- en kooktoestellen.

Er zijn ook een paar andere normen die op aardgas van toepassing zijn:

 • De Belgische norm NBN D51-004 slaat o.a. op de leidingen waarvan de nominale diameter groter is dan DN 50 of die ingegraven zijn.
 • De Belgische norm NBN B61-002 heeft betrekking op luchttoevoer en rookafvoer voor ketels van minder dan 70 kW, de lokalen waarin deze ketels geplaatst moeten worden en de voorschriften betreffende hun opstellingsruimte.

Voor binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op een werkdruk van maximum 5 bar geldt de Belgische norm NBN D51-006. Deze norm bevat algemene technische eisen en eisen inzake veiligheid alsook eisen betreffende de plaatsing van de verbruikstoestellen.

Controle van de conformiteit van binnenleidingen

Wat door aardgas gevoede binnenleidingen betreft, bepaalt artikel 48 van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 dat de transportnetbeheerder ervoor moet zorgen dat de binnenleidingen vanaf de opening van de gasmeter dicht zijn bij verdeeldruk. Bovendien zal de distributiemaatschappij voor nieuwe binnenleidingen of nieuwe gedeelten van binnenleidingen eisen dat de installateur een attest levert waaruit blijkt dat de leidingen gelijkvorming zijn aan de toepasselijke voorschriften van de betrokken NBN-normen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

 2. Energie

  Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

 3. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België